Logo Huy Hiệu 2.5 - 3.2 - 4.4 - 5.8 - 7.5 cm - Dây Đeo - Móc Treo